Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

Kuulutus Honkamäki-Viidankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten.

Kuulutus