Sisällöntuotannon vinkit

Tällä sivulla on kootusti vinkit ja materiaalit sisällöntuotantoa varten. Sivulle lisätään työpajojen jälkeen uutta materiaalia, joten kannattaa pysyä kuulolla!

Sisältösivun ja artikkelin mallit

Ohessa on päivitetyt sivumallit. Ensimmäinen sivu on monipuolisin sisältösivun malli ja siinä on lueteltu lohkojen nimet ja ikonit, joiden perusteella lohkot löytyvät lohkoeditorista. Toisella sivulla on malli pelkistetustä sisältösivusta. Uutisia ja kuulutuksia lisätessäsi hyödynnä sivulla 3 olevaa artikkelisivun mallia.

Muutama uusi lohko on vielä tulossa. Ne päivittyvät sivuille lähiaikoina!

Esimerkkisivu: venepaikat

Venepaikat-sivua on käytetty esimerkkinä siitä, miten vanhan sivun sisällön voi siirtää uuteen hyödyntämällä sivun uusia ominaisuuksia. Katso mallit:

Vanha venepaikat-sivu

Uusi venepaikat-sivun malli

Starttityöpajan materiaali

Alla on 14.9. pidetyn sisällön starttityöpajan materiaali. Tästä saa vinkkejä mm. vakuuttavan ja lukijan näkökulmasta laaditun sisällön kirjoittamiseen sekä hakukoneiden ja saavutettavuuden huomiointiin.

Toimialatyöpajojen materiaali

Sisällöntuotannon checklist

Tarkista listan avulla, että olet huomioinut olennaiset asiat sisällöissä.

 • teksti on yleiskielistä ja kansantajuista eikä siellä ole kunnan ammattijargonia
 • tekstissä ei ole kirjoitus- tai kielioppivirheitä
 • teksti on relevanttia ja tarjoaa lukijalle arvoa (ks. Sivu )
 • olet käyttänyt otsikoita (H1, H2 jne.) loogisessa järjestyksessä. Sivun pääotsikko on aina H1. Väliotsikko on H2, väliotsikon jälkeinen mahdollinen alaotsikko H3

 • kuva on silmämääräisesti laadukas
 • kuva on kooltaan vähintään sisältösivun kuvakoon levyinen (900 px, korkeus 562,5px), kuvasuhde 16:10
 • kuva on rajattu etukäteen tai mediakirjastossa lähelle lopullista kuvasuhdetta 
 • kuvalle on kirjoitettu mediakirjastossa vaihtoehtoinen teksti (alt teksti)
 • kuvaan on käyttöoikeus eikä se loukkaa kenenkään yksityisyydensuojaa

 • kaikki tekemäsi linkit toimivat ja johtavat oikeaan paikkaan
 • linkeissä on hyödynnetty linkkilohkoa tai -painiketta, ellei linkkiä ole välttämätöntä sijoittaa tekstin sekaan
 • linkin teksti kuvailee, mitä tietoa linkin takana on. Esim. “tutustu liikuntaryhmiin” kuvailee linkkiä, “lue lisää” ei kuvaile.

 • Arvioi, onko sivulla tarpeen olla jonkun yhteystiedot lisäkysymyksiä varten
 • Valitse yhteystiedoksi henkilö tai taho, joka pystyy parhaiten vastaamaan kysymyksiin
 • Suosi mielellään vain yhtä tai muutamaa yhteystietoa per sivu
 • Sijoita yhteystietonosto mallin mukaiseen paikkaan sivulla

Metaotsikko (meta title)

 • On ytimekäs, informatiivinen ja alle 60 merkin pituinen
 • Sisältää relevantteja termejä, joita todennäköisesti käytetään hakutermeinä Googlessa
 • On yksilöllinen eikä toistu samanlaisena muilla sivuilla

Metakuvaus (meta description)

 • On selkeä ja informatiivinen
 • Antaa yhteenvedon sivun sisällöstä. 
 • 155-160 ensimmäistä merkkiä
 • Sisältää relevantteja termejä

 • Sivusi sijaitsee loogisesti oikeassa kohdassa sivuston rakenteessa (tarkista, että oikea yläsivu on valittuna ja sivu näkyy vasemmassa valikossa)
 • Sivu noudattelee rakenteeltaan sisältösivun mallia
 • Sivu näyttää siltä kuin pitääkin, mitään ei ole väärässä paikassa tai “rikki”

📍Viikot 37-45 Sisällöntuottajat työstävät omia sivujaan

 • Sisällöntuottajat ovat käyneet läpi ja rakentaneet sovitun sivumallin mukaisesti omat vastuusivunsa 12.11. mennessä.
 • En -käännöstekstit Heidillä viimeistään 22.10.

📍Viikko 46 Sivujen läpikäynti ja täydennyspyynnöt

 • Viestintätiimi käy läpi sivut ja tarvittaessa tekee täydennyspyyntöjä sisällöntuottajille

📍Viikko 47 Täydennyspyyntöjen toteutus

 • Sisällöntuottajat täydentävät sivujaan pyydetyn mukaisesti

📍Viikko 48 Uudet sivut julkaistaan

 • Sisällöt ovat valmistuneet aikataulussa viestintätiimin läpikäyntiä ja mahdollisia täydennyspyyntöjä varten
 • sivulle on tehty viestintätiimiltä tulleet täydennyspyynnöt

 • englanninkieliset vastuusisällöt on käyty läpi ja arvioitu muutostarpeet
 • jos käännöksille on tarvetta, tekstit on lähetetty Heidille viimeistään 22.10.2023 mennessä
  TOIVEENA, että aineisto lähetetään heti, kun huomataan, ettei käännöstyö toteudu yksikön oman resurssin voimin
 • englanninkieliset sisällöt on toteutettu lohkoeditorilla uuden mallin mukaisesti

Jotta vältetään jatkossa ”404 sivua ei löydy” -ilmoitukset, toimi kokonaan poistamiesi sivujen osalta seuraavasti:

Tee itsellesi lista sivuista, jotka olet poistanut. Ota vanhalta sivustolta ylös näiden sivujen osoitteet eli url:t.

Jos poistunut sisältö on sellaista, että se on uudella sivustolla jossain muussa paikassa, laita ylös myös tämän uuden sivun url. Jos poistettu sisältö oli vanhentunutta tai tarpeetonta tai se ei varsinaisesti sijaitse uudelle sivustolla missään yhdessä kohtaa, voit jättää tämän vaiheen väliin.

Täydennä lista Teamsin Verkkosivujen sisällöntuotannon -tiimissä olevaan excel-listaukseen, joka toimitetaan Valulle. Valu tekee uudelleenohjaukset joko uusiin url:iin tai uuden sivuston etusivulle.

Tämä ohje koskee tilannetta, jossa tietyn sivun sisältö suht samana, mutta sen sijainti sivustolla muuttuu.

Kopioi vanhan sivun osoitekentästä url-osoite, jossa sivu on sijainnut. Liitä se uuden sivun hallinnassa kohtaan ”sivun sijainti vanhalla sivustolla”.

Kuvitteellinen esimerkki:
Muokkaat koirapuistosta kertovaa sivua. Se on vanhalla sivustolla sijainnut Asumisen ja ympäristön alla. Uuden sivun rakenteessa se halutaankin sijoittaa Vapaa-ajan ja liikunnan alle.

Kun muokkaat uuttaa koirapuisto-sivua, liitä vanhan koirapuisto-sivun osoite kohtaan sivun hallintaan kohtaan ”Sivun sijainti vanhalla sivustolla”: https://www.sotkamo.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikunta-ja-puistot/koirapuisto/