Kaikille avoin keskustelutilaisuus maastopyöräilyreittien kehittämisestä

Sotkamon kunta järjestää kaikille avoimen keskustelutilaisuuden maastopyöräilyreittien kehittämistyöhön liittyen maanantaina 24.4.2023 klo 17.30 Sotkamon kunnan valtuustosalissa

Kainuun Liikunnan Tour de Kainuu-hankkeessa vuonna 2021 kehiteltiin pyöräilyä ja sen olosuhteita Kainuussa. Sotkamon kunta oli hankkeessa mukana ja hankkeen yhtenä osana luotiin Sotkamon kunnalle viiden vuoden kehittämis- ja tuotteistamissuunnitelma maastopyöräilyyn.
Tour de Kainuu -hankkeeseen liittyen Sotkamon kunta on aloittanut toimenpiteitä maastoliikuntareitistöjen perustamiseksi ja kehittämissuunnitelman mukaisesti ensimmäisenä kohteena on reittien perustamminen Hiukka-Pöllyvaara-Riekinranta-Hiidenlampi-Pungankoski -välille. Reitistöt on tarkoitettu moottorittomaan liikuntaan, mm. pyöräilyyn, retkeilyyn, kuntoliikuntaan, ulkoiluun sekä luontoon tutustumiseen.
Sotkamon kunnalla on tahtotila toimia sopimuskumppanina maanomistajien kanssa, vaikkakin ulkoilureittejä koskeva ulkoilulaki antaa mahdollisuuden ulkoilureittien pysyvään perustamiseen sekä sen toteuttamiseksi mahdollisuuden lunastaa käyttöoikeus reitin maapohjalle liitännäisalueineen (reittitoimitus).
Kehittämistyössä asiantuntijana toimi oululainen yhdyskunta-alan suunnittelutoimisto Navico Oy ja sieltä dipl.ins. Pekka Tahkola, jolla on yli 15 vuoden kokemus maastopyöräilystä, retkeilyreittien suunnittelusta, kartoituksesta sekä markkinoinnista.

Sotkamon kunta järjestää kaikille avoimen keskustelutilaisuuden tähän kehittämistyöhön liittyen.
Tervetuloa tilaisuuteen maanantaina 24.4.2023 klo 17.30 Sotkamon kunnan valtuustosaliin.

Lisätietoja tilaisuudesta ja maastopyöräilyreittien kehittämistyöstä:
Hannu Järvinen: Puisto- ja liikunta-alueiden päällikkö, hannu.jarvinen@sotkamo.fi, puh. 044 750 2042
Ossi Pulkkinen: Liikuntakoordinaattori, ossi.pulkkinen@sotkamo.fi, puh. 044 750 2121