Kyselytutkimus Vuokatin matkailumarkkinoinnin kehittämiseksi

Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää Vuokatin matkailun nykytilaa ja miten alueen matkailua halutaan tulevaisuudessa kehittää ja markkinoida. Tutkimuksen avulla selvitettiin myös sitä, millaisessa muodossa alueella tehdään jatkossa sitoutunutta yhteistyötä. Vuokatin Matkailukeskus Oy toimitti tutkimusta varten yhteensä 92 henkilön potentiaalisen vastaajalistan, jolle tutkimus kohdistettiin sähköisesti ja muutaman vastaajan osalta myös puhelimitse 23.11. – 9.12.2022 välisenä aikana. Selvitys toteutettiin Vuokatti Destinaatio hankkeen varoin.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 30 henkilöä, joten tutkimuksen vastausprosentiksi muodostui 32,6 prosenttia. ”Vastausprosenttia voidaan pitää kohtalaisena verrattuna vastaaviin sidosryhmätutkimuksiin” toteaa Samu Lagerström Suomen Kyselytutkimus Oy:stä. Kyselylomake laadittiin yhteistyössä Vuokatin Matkailukeskus Oy:n ja Suomen Kyselytutkimus Oy:n kesken.

Selvityksessä kysyttiin mielipiteitä Vuokatin matkailumarkkinoinnin nykyisistä vahvuuksista ja heikkouksista, yhteismarkkinoinnin sujuvuudesta, markkinoinnin kumppanuusmallien sisällöistä ja vastuullisen matkailun kehittämisestä. Vastaajat kertoivat myös mielipiteensä Vuokatin matkailun tavoitteista, kohderyhmistä kotimaassa ja kansainvälisesti, visiosta ja arvoista sekä keinoista vision tavoitteisiin pääsemiseksi. ”Vastusten osalta etenkin ilahdutti runsas vapaa palaute, jota saimme” sanoo Aija Laukkanen. ”Niistä syntyy käsitys että meillä Vuokatissa on tällä hetkellä hyvä tekemisen meininki, tästä on hyvä rakentaa tulevaisuutta”.

Monissa avoimissa vastauksissa esiintyivät kysymyksestä riippumatta termit: investoinnit, yhdessä tekemisen meininki, rohkeus, alueen potentiaalinen monipuolisuus, näkyvyyden ja siten tunnettuuden kasvattaminen, mutta myös niukat taloudelliset resurssit ja huoli tietynlaisesta tekijöiden puuttumisesta. Joissakin vastauksissa oli nähtävissä myös huolta siitä, pääsevätkö alueen pienemmät yritykset vaikuttamaan ja mukaan toimintaan. Vuokatin perusta on varmasti kunnossa ja tätä tukee jo vastaajien usko Vuokatin visioon.

”Vuokatti edellä mennään ja kaikki ollaan saman lipun alla. Suunta on tällä hetkellä paras pitkään aikaan.”, kertoo eräs vastaaja.

”Ensi viikolla Vuokatin Matkailukeskus Oy:n hallitus kokoontuu ja lähtee viemään selvityksessä esille tulleita asioita eteenpäin ja käytäntöön, aloittaen vuoden 2023 yhteismarkkinoinnin kumppanuuspaketeista”, kertoo Laukkanen.

Lisätietoja selvityksestä

Aija Laukkanen
Toimitusjohtaja
Vuokatin Matkailukeskus Oy
tel: +358 40 611 6950
aija.laukkanen@vuokatti.fi

Samu Lagerström
Suomen Kyselytutkimus Oy
mobile: + 358 50 567 7415
tel: + 358 3 546 6040
samu.lagerstrom@suomenkyselytutkimus.fi
www.suomenkyselytutkimus.fi