Pyöräily Naapurinvaaralla

Mikä innostaa liikkumaan kävellen ja pyöräillen Sotkamossa?

Vastaa kyselyyn ja olet mukana kehittämässä Sotkamon kestävän liikkumisen mahdollisuuksia!

Sotkamon kunta haluaa kuulla asukkailta kävely- ja pyöräilykokemuksista Sotkamossa. Mikä saa sinut kävelemään tai pyöräilemään ja mikä puolestaan estää sinua liikkumasta matkojasi kävellen tai pyöräillen? Asukkaana tai alueella muuten liikkuvana sinulla on tärkeää tietoa siitä, miten lähiympäristösi toimii ja miten olosuhteita tulisi kehittää.

Kyselyssä sinulla on mahdollisuus antaa suoria karttapalautteita esimerkiksi pyöräliikenteen ja kävelyn kannalta jollain tavalla hankalista, turvattomista tai onnistuneista paikoista. Esille nostettavat asiat voivat liittyä esimerkiksi jalankulun ja pyöräliikenteen väylien laatuun, kunnossapitoon, turvallisuuteen tai reittien opastukseen.  Myös paikallisia potentiaalisia ”helmiä” eli kiinnostavia vapaa-ajan kohteita tai kehitettäviä reittejä on mahdollisuus nostaa esille.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Sotkamo-aiheinen paita ja frisbee.

Vaikuta ja vastaa kyselyyn 2.6. mennessä.

Asukaskysely toteutetaan osana Sotkamon kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmaa, joka toimii selkärankana kestävän liikkumisen kehittämiseen. Ohjelmaan kootaan yhteen vuoden 2024 aikana kunnan kävelyn ja pyöräilyn edistämistyön suunnittelua, toteutusta, seurantaa sekä vuorovaikutusta ohjaavia toimenpiteitä.

Ohjelman laadintaa rahoittaa Traficom. Työn toteuttamisesta vastaa konsulttina Ramboll Finland Oy, joka on myös Sotkamon liikenneturvallisuutta koordinoiva liikenneturvallisuustoimija.

Lisätietoja

Mika Kemppainen, tieinsinööri
Sotkamon kunta                                                 
mika.s.kemppainen@sotkamo.fi                          

Kirsi Översti, projektipäällikkö
Ramboll Finland Oy
kirsi.oversti@ramboll.fi