Sotkamon kunnalle on myönnetty 48 165 € paikallisten järjestöjen toimintaedellytyksien vahvistamiseen

Elävä Kainuu LEADER on myöntänyt Sotkamon kunnan Yhteistyöllä enemmän -hankkeelle Maaseudun Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tukea. Hankkeen tarkoituksena on edesauttaa paikallisten järjestöjen toimintaedellytyksiä. Hanke käynnistyy vuoden 2023 alkupuolella ja kestää 31.3.2024 asti.

Sotkamon kunnassa on viime vuosina edistetty järjestöjen kanssa tehtyä yhteistyötä laajasti ja monipuolisesti. Kunta on osaltaan halunnut tukea ja mahdollistaa toimintaedellytyksiä järjestötoiminnalle. Syyskuussa päättyneen Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli- hankkeessa koordinoitiin paikallisen järjestökentän hajanaisuutta ja vapaaehtoistyön toimijapulaa hakemalla ratkaisuja siirtämällä hyviä vertaiskäytäntöjä ja rakentamalla yhteistoimintamallia. Vuoden 2023 alkupuolella käynnistyvällä hankkeella jatketaan alueen järjestöjen kanssa tehtävää työtä edistämällä osaamisen jakamista yksittäisiltä toimijoilta laajemmin järjestöihin. Hankkeen aikana tullaa järjestämään avoimia järjestötaitojen valmennustilaisuuksia sekä osaamis- ja kehittämispajoja. Näillä pyritään tukemaan järjestötoimijoita, heidän osaamistarpeitaan ja kannustamaan osaamisen kehittämiseen oman järjestön sisällä sekä muiden järjestöjen kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää yhteistyötä ja kokemusten jakamista Sotkamossa ja laajemmin Elävä Kainuu LEADER ry:n toiminta-alueella.

”Sotkamon järjestötoiminta on vahvaa ja meille merkittävä voimavara. Kuntastrategiassa tämä on myös nostettu yhdeksi tavoitteeksemme. Käynnistyvällä hankkeella jatketaan sitä aktiivista järjestötoiminnan kehittämisen työtä. Toivon, että Sotkamon hyvinvoinnin kannalta niin merkittävät järjestöt ja seurat lähtevät avoimin ja positiivisin mielin mukaan hankkeeseen ja sen mahdollistamiin toimenpiteisiin. Rakennetaan yhdessä entistäkin vahvempi 3. sektori Sotkamoon!” kommentoi kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen.

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
044 750 2111