Päätöstiedote

Sotkamon kunnanhallituksen 9.4.2024 päätöstiedote

Kunnanhallituksen kokouksessa tiistaina 9.4. käsiteltiin vuoden 2024 europarlamenttivaalia ja Kestävä kuntatalous -ohjelman käynnistämistä.

Kestävä kuntatalous -ohjelma

Kestävä kuntatalous -ohjelma päätettiin käynnistää kunnanhallituksen kokouksessa 19.3.2024. Tavoitteena on tuottaa päätöksen tekoon ohjelma, joka mm. ohjaa ja linjaa kunnan talouden hoitoa ja suunnittelua, ohjaa palvelutuotannon resurssointia sekä laatutasojen määrittelyä. Lähtötavoitteena on 10 miljoonan euron positiivinen muutosvaikutus vuoden 2024 tasosta vuosiin 2026-2027. Tavoitteena on, että kunnanvaltuusto hyväksyy ohjelman samassa valtuuston kokouksessa, jossa se päättää veroprosenteista vuodelle 2025. Kunnanvaltuusto on päättänyt veroprosenteista tavanomaisen aikataulun mukaisesti loka-/marraskuussa.

Ohjelman laadinta toteutetaan kokonaisuutena, joka pitää sisällään työryhmätyöskentelyä, ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä, työntekijöiden osallistamista ja kuulemista, kuntalaisten osallistamista ja kuulemista, ohjausryhmätyöskentelyä, kunnanhallituksen valmistelua ja valtuuston päätöksentekoa. Varsinaisen selvitystyön toteuttavat työryhmät, joiden työskentelyä ohjaa ja linjaa Kestävä kuntatalous -ohjelman ohjausryhmä. Ohjausryhmä ohjeistaa työryhmiä tavoitteiden ja sisältöjen osalta huomioiden samalla lainvaatimat kuulemiset ja selvitykset esimerkiksi palveluverkkoja arvioitaessa. Kunnanhallitus valitsi ohjausryhmän jäseneksi henkilöstön edustajien nimeämät Teppo Piira ja Sarianne Kokkonen, Kirsi Moisanen (varaj. Pentti Huttunen), Jouko Korhonen ohjausryhmän puheenjohtaja, Sami Mähönen (varaj. Nina Repo), Viljo Tuhkanen (varaj. Pia Härkönen), Sami Kilpeläinen (varaj. Heidi Kotilainen) ja Jarmo Huttunen. Ohjausryhmän tehtävänä on koota työryhmien työstä toimenpide- ja kehittämisehdotukset kunnanhallitukselle sekä edelleen valtuustolle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus määräsi kunnanjohtajan nimeämään valmisteluun tarvittavat työryhmät ja niiden jäsenet. Työryhmien tehtävänä on  valmistella aikataulu työryhmän työskentelylle, valmistella työryhmän alustava työsuunnitelma ja tavoitteet, laatia työryhmän tilannekuva omasta osa-alueesta, laatia ohjausryhmälle toimenpide-esitykset ja tehdä yhteenveto työryhmän työskentelystä.

Muut asiat

Kunnanhallitus asetti vuoden 2024 europarlamenttivaalia varten jokaiseen neljään äänestysalueeseen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan. Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen edustajaksi nimettiin Jouko Korhonen.

Lisätietoja

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka