Kuvituskuva.

Työllisyyspalvelut

Sotkamon kunta suunnittelee ja toteuttaa asiakaslähtöistä työllisyydenhoitoa yhdessä laajan toimijaverkoston kanssa. Verkostossa ovat mukana mm. työnantajat, oppilaitokset, Kainuun TE-toimisto, Kainuun työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kela, yhdistykset sekä ESR –hankkeet.

Sotkamon kunta kehittää ja tarjoaa työllisyyspalveluita monipuolisesti työhönvalmennuksen, työllistämisen ja osaamisen vahvistamisen menetelmin.

Sotkamon kunnalla on mahdollisuus tarjota myös kuntouttavan työtoiminnan paikkoja, joita voi tiedustella työllisyyspalveluista. Kuntouttavan työtoiminnan järjestää Sotkamossa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Matalan kynnyksen ryhmä- ja työtoimintaan on mahdollisuus myös Tolokkua tukea ja osallisuutta ESR -hankkeen myötä.

Työllisyydenhoidon eri palveluilla tuetaan sekä vahvistetaan kuntalaisten osaamista, työllistymistä ja tuetaan osatyökykyisten työllistymistä.

Kesätyöseteli

Opiskelijat voivat hyödyntää kunnan tarjoamaa kesätyöseteliä. Lisätietoja kesätyösetelistä antaa Piia Määttä 0447502643, piia.maatta@sotkamo.fi

Työllisyyden kuntakokeilu

Kainuun kunnat pl. Puolanka ovat hakeneet yhdessä hallitusohjelman mukaiseen työllisyyden kuntakokeiluun. Kuntakokeilulla pilotoidaan työllisyydenhoitoa osaksi kuntien pysyvää palvelurakennetta. Kuntien järjestämisvastuuta laajennetaan edelleen, ja jatkossa toimivaltuudet vaikeasti työllistyvien osalta tulevat kunnille. Tavoitteena on yhteensovittaa kunnan omia resursseja kuten koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluita kunnan työllisyyspalveluihin (hakukirje VN/7809/2019). Lain valmistumisen myötä tämä tarkoittaa Sotkamossa sitä, että 1.1.2021 Sotkamon kunta vastaa työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvien työttömien työnhakijoiden palveluprosessista.

Lue lisää työllisyyskokeilusta Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.