Lapsiystävällisen kunta -mallin kuntakoordinaattorin ensimmäinen blogi

Sotkamon kunnanhallitus teki loppuvuodesta 2020 päätöksen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin hakemisesta. Kuntamme valittiin mukaan malliin ja UNICEFin ja kunnan välinen yhteistyö käynnistyi alkuvuonna 2021. Muut samassa yhteydessä malliin mukaan päässeet kunnat ovat Helsinki, Kurikka, Liperi, Tampere, Vantaa, Vesilahti ja Vihti. Vuonna 2021 lapsiystävällisyyttään kehittää UNICEFin tuella yhteensä 44 kuntaa, Sotkamo ensimmäisenä kuntana Kainuussa.

Sotkamossa toiminta on käynnistynyt kunnan koordinaattorin ja koordinaatioryhmän alkukoulutuksella, joissa olemme saaneet lisätietoja Lapsen oikeuksista, mallin toiminnasta ja etenemisestä sekä digipalvelun käyttökoulutusta. Seuraavaksi vuorossa on nykytilan kartoitus, jossa arvioidaan, miten hyvin lapsiystävällisyys kunnassamme toteutuu. Kartoituksen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Tämän jälkeen kartoituksen tulosten pohjalta päätettyjä toiminta-alueita lähdetään kehittämään, etenemistä seurataan ja tuloksista raportoidaan UNICEFille. Kehittämistyön aikana Sotkamon kunnassa tullaan ottamaan käyttöön lapsivaikutusten arviointiin liittyvä toimintamalli, jonka tehtävänä on kuvata, miten ja millaisin menetelmin lapsia ja nuoria osallistetaan kunnan päätöksenteossa kaikilla kunnan toimialoilla.

kesäisin terveisin kuntakoordinaattori
Janne Huotari