LYK-kuntakoordinaattorin terveiset Tampereelta

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattorit Tampereella.

6.10.2023

Terveiset kuntakoordinaattoreiden tapaamisesta!

Kirjoittelen tätä blogia junavaunussa matkalla Tampereelta kohti Kajaania. Tampereella järjestettiin UNICEFin LYK-kuntakoordinaattoreiden vuotuinen tapaaminen. Olipa jälleen erittäin inspiroivaa päästä kuuntelemaan asiantuntijoiden ajatuksia ja muiden kuntien onnistumisia, ja samalla jakaa omia mietteitä LYK-työstä täällä meillä Sotkamossa.

Tämän kertaisen tapaamisen aiheena oli mm. lasten ja nuorten osallisuus Lapsiystävällinen kunta -työssä. Aihe on meille erityisen ajankohtainen, onhan lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen yksi kuntamme LYK-työn tavoitteista.

Ilokseni voin todeta, että lasten ja nuorten osallisuus toteutuu jo monissa kuntamme toiminnoissa. Päiväkodeissa lapsia kuunnellaan mm. leikinvalinnoissa, nuorisovaltuusto on toiminut jo pitkään osana kunnan päätöksentekoa sekä koulujen oppilas- ja opiskelijakuntia kuullaan virkamiesten ja luottamushenkilöiden toimesta vuosittain järjestettävässä kuulemistilaisuudessa. Osallisuus valittiin myös tämän lukuvuoden teemaksi koko perusopetuksessa. Monien hyvin toimivien osallisuuden muotojen lisäksi olisi tärkeää, että osallisuus saataisiin yhä vahvemmin osaksi lasten ja nuorten jokapäiväistä arkea. Esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan oppilaiden aktiivinen rooli korostuu, jokaisen lapsen ja nuoren pitäisi päästä osalliseksi toiminnan suunnittelua, kehittämistä ja arviointia. Tämän osalta meillä varmasti riittää vielä kehitystyötä.

Osallisuustyön lisäksi LYK-työn syksyyn kuuluu muiden toimintakaudelle määriteltyjen tavoitteiden edistäminen. Lapsivaikutusten arviointiin liittyvä toimintaohje otettiin kunnassamme käyttöön keväällä ja tämän syksyn aikana sitä on tarkoitus soveltaa mm. A2-kielten valintoihin liittyvissä päätöksissä. Kunnan kaikki (toivottavasti) työntekijät ja luottamushenkilöt on suunnitelman mukaisesti perehdytetty lapsen oikeuksiin ja kunnan LYK-työhön vuoden loppuun mennessä. Lapsen oikeudet sisältyvät lasten kannalta keskeisiin koko kuntaa ohjaaviin asiakirjoihin, ohjelmiin ja suunnitelmiin. Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen on yhä vahvemmin mukana mm. osana perusopetusta.

Vuosille 2022-2023 tehdyn toimintasuunnitelman kehittämistoimet alkavat olemaan siis loppukiriä vaille valmiita. Vuoden vaihteen jälkeen alkaa seuraava nykytilan kartoitus, jonka pohjalta UNICEF tulee arvioimaan ensimmäistä kertaa, onko Sotkamon kunta Lapsiystävällinen kunta -maininnan arvoinen!

terveisin LYK-kuntakoordinaattori
Janne Huotari