Sotkamon lasten ja nuorten uutiset lanseerataan osaksi osallisuustyötä

Sotkamon kunnan lasten ja nuorten uutisten ensimmäinen jakso on julkaistu.
Lapsiystävällinen kunta -mallin toimenpiteitä sekä kunnan lasten ja nuorten kannalta merkittävien uutisten pääkohderyhmänä ovat sotkamolaiset lapset ja nuoret. Uutisilla halutaan edistää lasten osallisuutta ja tehdä näkyväksi lapsille ja nuorille toimenpiteitä Lapsiystävällinen kunta -mallista sekä kertoa alueen uutisia alueen lapsiväestölle.
Video on katseltavissa tämän uutisen alaosassa.

Kuluvan kevään aikana Sotkamo lapsiystävällisenä kuntana pilotoi mallia tuottaa uutisia lapsilta ja nuorilta alueen muille lapsille ja nuorille. Sotkamossa haluttiin tehdä kohdennettua viestintää lapsille ja nuorille heille sopivalla formaatilla ja kuvata toimintaa, jota lapsiystävällisessä kunnassa tehdään. Uutisilla edistetään myös lasten ja nuorten osallisuutta heidän päästessä suunnittelemaan ja toteuttamaan uutisvideoiden sisältöjä.

Koulukohtauttaja Marjo Tolonen on ollut sotkamolaisten koulujen tukena lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä. Teema on yksi viidestä Lapsiystävällisen kunnan toimintasuunnitelman painopistealueesta vuosille 2022–2023. Koulukohtauttaja on ollut kiinteästi mukana ensimmäisen videon tekemisessä lasten ja nuorten kanssa: ”Kiertäessäni sotkamolaisia kouluja tunne- ja vuorovaikutusasioiden äärellä, olen nähnyt, kuinka aihe on puhuttanut ja kiinnostanut lapsia ja nuoria. Nyt tässä uudessa videomuotoisessa viestintätavassa lapset ja nuoret pääsevät kertomaan oman näkökulmansa ja vinkkejä aihepiireistä, joita olemme käsitelleet. Olen ilahtunut, kuinka monin eri keinoin meillä osallistetaan lapsia ja nuoria.”

Uutisten tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta viestinnällisin keinoin, mutta samalla tehdä tunnetuksi itse Lapsiystävällinen kunta -mallia ja ajankohtaisia aiheita Sotkamosta. Nyt julkaistu ensimmäinen video tuo entistäkin paremmin näkyväksi toimenpiteitä, joita tehdään LYK-mallissa. Sen lisäksi, että videot käsittelevät toimintasuunnitelman toteutusta, kertoo se Tenetin uuden yläkoulun rakennushankkeesta nuorten näkökulmasta.

Tavoitteena on, että sotkamolaiset lapset ja nuoret katsovat uutiset omissa luokissaan. Kevään aikana on odotettavissa toinen uutisjakso, jonka rinnalla videoiden tuotantotapaa, sisältöjä ja toteutusta kehitetään lapsilta ja nuorilta saatujen palautteiden perusteella.

Ensimmäinen Sotkamon lasten ja nuorten uutisjakso

Lisätietoja
Janne Huotari
LYK-kuntakoordinaattori, Salmelan koulun rehtori
janne.huotari@sotkamo.fi
0447502276

Ajankohtaista

Sotkamo juhlisti Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta onnistuneella tapahtumalla Superparkissa

Sotkamo juhlisti maanantaina 10.6. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta kaikille avoimella tapahtumalla SuperPark…

Sotkamo juhlistaa UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta kaikille avoimella tapahtumalla SuperParkissa 10.6.2024

Sotkamon kunta järjestää kaikille avoimen ja maksuttoman tapahtuman SuperParkissa 10. kesäkuuta klo 11-19 juhlistaakseen s…

Sotkamo sai UNICEFin arvostetun Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen

Sotkamon kunnalle on ensimmäisenä Kainuun kuntana myönnetty UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus sen tekemästä työs…

Uusin jakso lasten ja nuorten uutisista

Lasten ja nuorten uutiset keskittyvät tällä kertaa Tenetin uuteen kouluun. Toimittajina toimivat Aaret Niskanen, Eetu Pa…