Sotkamon lasten ja nuorten uutiset lanseerataan osaksi osallisuustyötä

Sotkamon kunnan lasten ja nuorten uutisten ensimmäinen jakso on julkaistu.
Lapsiystävällinen kunta -mallin toimenpiteitä sekä kunnan lasten ja nuorten kannalta merkittävien uutisten pääkohderyhmänä ovat sotkamolaiset lapset ja nuoret. Uutisilla halutaan edistää lasten osallisuutta ja tehdä näkyväksi lapsille ja nuorille toimenpiteitä Lapsiystävällinen kunta -mallista sekä kertoa alueen uutisia alueen lapsiväestölle.
Video on katseltavissa tämän uutisen alaosassa.

Kuluvan kevään aikana Sotkamo lapsiystävällisenä kuntana pilotoi mallia tuottaa uutisia lapsilta ja nuorilta alueen muille lapsille ja nuorille. Sotkamossa haluttiin tehdä kohdennettua viestintää lapsille ja nuorille heille sopivalla formaatilla ja kuvata toimintaa, jota lapsiystävällisessä kunnassa tehdään. Uutisilla edistetään myös lasten ja nuorten osallisuutta heidän päästessä suunnittelemaan ja toteuttamaan uutisvideoiden sisältöjä.

Koulukohtauttaja Marjo Tolonen on ollut sotkamolaisten koulujen tukena lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä. Teema on yksi viidestä Lapsiystävällisen kunnan toimintasuunnitelman painopistealueesta vuosille 2022–2023. Koulukohtauttaja on ollut kiinteästi mukana ensimmäisen videon tekemisessä lasten ja nuorten kanssa: ”Kiertäessäni sotkamolaisia kouluja tunne- ja vuorovaikutusasioiden äärellä, olen nähnyt, kuinka aihe on puhuttanut ja kiinnostanut lapsia ja nuoria. Nyt tässä uudessa videomuotoisessa viestintätavassa lapset ja nuoret pääsevät kertomaan oman näkökulmansa ja vinkkejä aihepiireistä, joita olemme käsitelleet. Olen ilahtunut, kuinka monin eri keinoin meillä osallistetaan lapsia ja nuoria.”

Uutisten tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta viestinnällisin keinoin, mutta samalla tehdä tunnetuksi itse Lapsiystävällinen kunta -mallia ja ajankohtaisia aiheita Sotkamosta. Nyt julkaistu ensimmäinen video tuo entistäkin paremmin näkyväksi toimenpiteitä, joita tehdään LYK-mallissa. Sen lisäksi, että videot käsittelevät toimintasuunnitelman toteutusta, kertoo se Tenetin uuden yläkoulun rakennushankkeesta nuorten näkökulmasta.

Tavoitteena on, että sotkamolaiset lapset ja nuoret katsovat uutiset omissa luokissaan. Kevään aikana on odotettavissa toinen uutisjakso, jonka rinnalla videoiden tuotantotapaa, sisältöjä ja toteutusta kehitetään lapsilta ja nuorilta saatujen palautteiden perusteella.

Ensimmäinen Sotkamon lasten ja nuorten uutisjakso

Lisätietoja
Janne Huotari
LYK-kuntakoordinaattori, Salmelan koulun rehtori
janne.huotari@sotkamo.fi
0447502276

Ajankohtaista

Uusin jakso lasten ja nuorten uutisista

Lasten ja nuorten uutiset keskittyvät tällä kertaa Tenetin uuteen kouluun. Toimittajina toimivat Aaret Niskanen, Eetu Pa…

LYK-kuntakoordinaattorin blogi: Arvion aika lähestyy!

Kevät on jo pitkällä ja UNICEFin vetämä arviontitapaaminen lähestyy. Olemme saaneet kaikki arviontitapaamiseen liittyvät a…

Sotkamon lasten ja nuorten uutiset – nuoret tekijät nyt myös kameran takana

Sotkamon lasten ja nuorten uusin uutislähetys on julkaistu, ja tällä kertaa Tenetin koulun mediatiimi, erityisopettaja Jus…

Sotkamon kunta jakaa vauvarahaa tänä vuonna syntyneille sotkamolaisille 376 € -haku käynnissä nyt

Tänäkin vuonna sotkamolaisia vauvaperheitä halutaan ilahduttaa vauvarahalla. Sotkamon kunta jakoi etuutta ensimmäisen kerr…