Palvelu: Varautuminen

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuutena on huolehtia lakisääteisistä tehtävistään ja järjestää normaalisti toimintaa myös poikkeuksellisissa ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa, joihin mahdolliset talven ennakoimattomat sähkökatkot myös luokitellaan. Ennakkoon tiedossa oleviin sähkökatkoihin opetusta ja toimintaa sopeutetaan erillisillä suunnitelmilla. Päiväkodit, koulut ja lukio tiedottavat näistä tarvittavilta osin.

Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuutena on huolehtia lakisääteisistä tehtävistään ja järjestää normaalisti toimintaa myös poikkeuksellisissa ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa, joihin mahdolliset talven ennakoimattomat sähkökatkot myös luokitellaan. Ennakkoon tiedossa oleviin sähkökatkoihin opetusta ja toimintaa sopeutetaan erillisillä suunnitelmilla. Päiväkodit, koulut ja lukio tiedottavat näistä tarvittavilta osin.

Varhaiskasvatus

 • Mahdollisten sähkökatkojen aikana päiväkotien, esiopetuksen sekä perhepäivähoitajien toimintaa ylläpidetään kaikissa yksiköissä lasten hoitoaikojen varausten mukaisesti. Huoltajilla on mahdollisuus tuoda lapsi omaan tuttuun varhaiskasvatusyksikköön.
 • Varhaiskasvatuksen yksiköissä sähkökatkoihin on varauduttu hankkimalla lisää sähkövalon korvaavia valonlähteitä kuten paristoilla toimivia otsalamppuja ja ladattavia valonlähteitä. Huoltajia pyydetään mahdollisuuksien mukaan pakkaamaan lapsille mukaan paristokäyttöinen taskulamppu.
 • Varhaiskasvatuspäivän aikana tarjotaan lämmintä ruokaa, mutta mahdolliset sähkökatkot voivat vaikuttaa ruokailuaikatauluihin. Tilojen on arvioitu pysyvän lämpiminä sähkökatkojen aikana, mutta lapsille kannattaa varata mukaan lämpimiä varavaatteita. Päiväkoteihin on hankittu kanistereita juomavettä varten.
 • Sähköpulan uhatessa on mahdollista, että katuvalaistusta ja ulkoliikuntapaikkojen valaistusta rajoitetaan energian säästämiseksi tai valaistus katkeaa sähkökatkon vuoksi. Ilmanvaihto ei toimi sähkökatkotilanteissa ja lämmitys lakkaa toimimasta. Sähkökatkon aikana vedenkäyttöä tulee välttää, sillä jäteveden pumppaus ei toimi. Vesihanojen pikainen sulkeminen on tärkeää katkon aikana. Kaukolämmöllä lämpiävissä kohteissa vesi voi olla polttavan kuumaa sähkökatkojen aikana.
 • WC:n käyttöä on vältettävä sähkökatkon aikana mahdollisuuksien mukaan.
 • Huoltajia pyydetään huomioimaan sähkökatkojen aikana puuttuva valaistus parkkipaikka- ja piha-alueille lasten tuonti- ja hakutilanteissa. Huoltajia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota lapsensa näkyvyyteen pimeässä (led-huomiovalot, heijastimet).
 • Sähkökatkot eivät vaikuta koulukuljetuksiin.
 • Sähkökatkoista johtuvia poissaoloja ei hyvitetä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa.

Perusopetus ja lukio

 • Häiriötilanteissa, kuten mahdollisten sähkökatkojen aikana, Sotkamon kunnan peruskoulujen ja lukion toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman normaalisti. Koulutyössä noudatetaan lukujärjestykseen merkittyjä koulutyön alkamis- ja päättymisaikoja.
 • Koulutoimi on varautunut sähkökatkoihin hankkimalla kouluihin ja lukioon lisää sähkövalon korvaavia valonlähteitä kuten paristoilla toimivia otsalamppuja ja ladattavia valonlähteitä. Koulupäivän aikana tarjotaan lämmin koululounas. Koulutilojen on arvioitu pysyvän lämpiminä sähkökatkojen aikana. Oppilaat ja opiskelijat voivat halutessaan tuoda kouluun lämpimiä varavaatteita. Lisäksi oppilaat ja opiskelijat voivat halutessaan tuoda kouluun paristokäyttöisiä taskulamppuja.
 • Mahdollisella sähköpulalla ei ole vaikutuksia koulukuljetuksien aikatauluihin tai ajoihin, vaan koulukuljetukset järjestetään normaalin aikataulun mukaisesti.
 • Koulut viestivät yksikkökohtaisista toimintatavoista ja poikkeusjärjestelyistä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.
 • Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhot pidetään avoinna ja toiminta järjestetään mahdollisimman normaalisti. Toiminnassa varaudutaan välipalassa ruokaan, joka ei vaadi lämmittämistä. Huoltajille tiedotetaan asiasta tekstiviestillä/WhatsAppilla. Vanhempia pyydetään tarvittaessa hakemaan lapset aikaisemmin iltapäivätoiminnasta.
 • Sähköpulan uhatessa on mahdollista, että katuvalaistusta ja ulkoliikuntapaikkojen valaistusta rajoitetaan energian säästämiseksi tai valaistus katkeaa sähkökatkon vuoksi. Tällaisessa tilanteessa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen ja käyttää esimerkiksi paristokäyttöisiä valaisimia, led-lamppuja ja heijastimia. Turhaa liikkumista parkkipaikoilla tulee välttää.
 • Huoltajien on hyvä käydä läpi turvallista liikkumista koulumatkoilla ja koulun pihassa, jos valaistusta ei ole ja liikennevalot eivät toimi. Lapsille, oppilaille ja opiskelijoille on tärkeä kertoa esimerkiksi siitä, että kännykässä kaikki sovellukset eivät sähkökatkon aikana välttämättä toimi ja laitteiden lataaminen ei onnistu. Tällaisia sovelluksia saattavat olla esimerkiksi nettiyhteyttä tarvitsevat matkaliput tai sosiaalisen median vapaa-ajan palvelut, kuten WhatsApp, Instagram, Tiktok ja SnapChat. Näissä tilanteissa perinteinen puhelu ja tekstiviesti saattavat kuitenkin jonkin aikaa toimia.
 • Sähkökatkon aikana vedenkäyttöä tulee välttää, sillä jäteveden pumppaus ei toimi. Vesihanojen pikainen sulkeminen on tärkeää katkon aikana. Kaukolämmöllä lämpiävissä kohteissa vesi voi olla polttavan kuumaa sähkökatkojen aikana. WC:n käyttöä on vältettävä sähkökatkon aikana mahdollisuuksien mukaan.
 • Sähkökatkoista johtuvia poissaoloja käsitellään samalla tavalla kuin muitakin poissaoloja​.

Palvelu: Varautuminen

Sotkamon kunta varautuu mahdollisesta sähköpulasta johtuviin sähkökatkoihin. Pyrimme tuottamaan Sotkamon kunnan palvelut mahdollisista sähkökatkoista huolimatta normaaliin tapaan.
Tälle sivulle on koottu vesihuoltolaitoksen ohjeita sähkökatkoksen varalle.

Vesihuoltolaitos

Sotkamon kunta varautuu mahdollisesta sähköpulasta johtuviin sähkökatkoihin. Pyrimme tuottamaan Sotkamon kunnan palvelut mahdollisista sähkökatkoista huolimatta normaaliin tapaan.
Tälle sivulle on koottu vesihuoltolaitoksen ohjeita sähkökatkoksen varalle.

Vesihuoltolaitoksen toimintaohjeet sähkökatkon sattuessa

 • Varatkaa etukäteen talousvettä noin 6 tunnin tarpeeseen. Henkilöä kohden tarve on noin 6-10 litraa/vuorokausi.
 • Kun sähkökatko on päällä, välttäkää veden laskemista viemäriverkostoon.
 • Vettä on saatavilla rajallinen määrä, joten ottakaa vain tarvitsemanne määrä.
 • Vesi tulee vapaalla paineella, joten vesihanasta todennäköisesti tulee vettä, jos häiriön kesto rajoittuu 2-6 tuntiin. Vesi on myös juomakelpoista, sakkaa voi esiintyä verkostopaineen muuttumisen vuoksi.
 • Vesilaitos käyttää sähköä veden pumppaamiseen sekä veden verkostopaineen ylläpitämiseen, joten sähkökatkon sattuessa ne kotitaloudet, joiden vesijohtoverkoston alueella on paineenkorotusasemia, jäävät vedettömiksi. Nämä alueet ovat pääsääntöisesti haja-asutusalueella.
 • Pääsääntöisesti viemärilinjat ovat nk. viettoviemäreitä, mutta jätevedet johdetaan jäteveden pumppaamoihin ja pumppaamoiden kapasiteetti on rajallinen. Sähkökatkon aikana pumppaamoiden pumput eivät toimi ja pumppaamoiden täyttyessä jätevesi johtuu ylivuotojen kautta luontoon.
 • Käsihygieniaan kannattaa varata desinfiointiainetta tai desinfiointipyyhkeitä.

Sähkökatkon aikana välttäkää seuraavia toimintoja, jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei ylikuormittuisi:

 • Suihkussa käyminen
 • WC-huuhtelu
 • Käsitiskien tiskaaminen
 • Astian- ja pyykinpesukoneiden käyttö

Lue Vesihuoltolaitoksen tiedotteet tarkemmin verkkosivuilta. Sotkamon vesihuoltolaitos 

Kaukolämpö

Kaukolämmöllä lämpiävissä kohteissa vesi voi olla polttavan kuumaa sähkökatkojen aikana.

Palvelu: Varautuminen

Sotkamon kunta varautuu mahdollisesta sähköpulasta johtuviin sähkökatkoihin.
Tälle sivulle on koottu kuinka mahdolliset sähkökatkot vaikuttavat kunnan järjestämiin tai kunnan tiloissa järjestettäviin vapaa-ajan, toimintakeskuksen ja työllisyyden kuntakokeilun palveluihin Sotkamossa.

Vapaa-aikapalvelut ja työllisyyspalvelut

Sotkamon kunta varautuu mahdollisesta sähköpulasta johtuviin sähkökatkoihin.
Tälle sivulle on koottu kuinka mahdolliset sähkökatkot vaikuttavat kunnan järjestämiin tai kunnan tiloissa järjestettäviin vapaa-ajan, toimintakeskuksen ja työllisyyden kuntakokeilun palveluihin Sotkamossa.

Vapaa-aikapalvelut

Liikuntapaikat ja liikuntapalvelut

 • Sähköpulan riskin noustessa ulkoliikuntapaikkojen, ulkojäiden ja hiihtolatujen valaistusta sammutetaan energian säästämiseksi. Liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla ja on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen liikkumiseen. Alueella liikkuvien on hyvä käyttää esimerkiksi paristokäyttöisiä valaisimia, led-lamppuja ja heijastimia.
 • Kunnan liikuntapalvelut ja kansalaisopisto ei turvallisuussyistä järjestä ohjelmaa sähköpulan riskin kasvaessa ja sähkökatkojen aikana. Kunta tiedottaa mahdollisista peruutuksista asiakkaitaan.
 • Sähköpulan riskin noustessa ja mahdollisien sähkökatkojen aikana kunnan koulujen liikuntasalit, avantouintipaikka ja seniorikuntosali eivät ole käytössä. Kunta tiedottaa asiasta urheiluseuroja ja muita käyttäjiä. Jos sähkökatko tulee yllättäen toiminnan aikana, toiminnan järjestäjä vastaa ryhmän turvallisuudesta ja opastamisesta.
 • Sotkamon kunnan kuntosalin käyttöön ei tule rajoituksia.
 • Yksityiset palvelun tarjoajat, urheiluseurat, nuorisoseurat ja muut vapaa-ajan toimintaa järjestävät tahot vastaavat ja tiedottavat itse sähköpulan aiheuttamista muutoksista omaan toimintaansa. Kunta kannustaa toimintaa järjestäviä tahoja kiinnittämään huomiota turvallisuuteen, energian säästämiseen sähköpulan riskin kasvaessa ja varautumaan sähkökatkoihin.

Yhteydenotot – Arkisin klo 8-16 puh. 044 750 2703 / virka-ajan ulkopuolella (arkisin klo 16 jälk., viikonloppuisin) puh. 044 750 2752

Sähkökatkoksien vaikutuksista uimahallin toimintaan vastaa operaattori.

Kansalaisopisto

 • Jos sähkökatkoista tiedetään ennakkoon, niin opettajille ja asiakkaille ilmoitetaan tuntien peruuntumisesta.
 • Jos sähkökatkot tulevat yllättäen, huolehditaan opiskelijat turvallisesti pois tiloista ja sammutetaan laitteet ja koneet sekä valot.
 • Kehotetaan huolehtimaan kännyköiden lataamisesta ja käytetään tiloissa valmiina olevia taskulamppuja tai muita valoja.
 • Opettajille viestitetään tarkemmista ohjeista ennen lukukauden alkua.

Nuorisotoimi

 • Jos sähkökatkoista tiedetään ennakkoon, ryhmätoimintoja ei järjestetä. Yksilöohjauksia voidaan järjestää tarpeen mukaan.
 • Jos sähkökatkoista tiedetään ennakkoon nuorisotalot suljetaan. Mikäli sähkökatko tulee kesken toiminnan, voidaan toimintaa jatkaa turvallisuus huomioiden.

Työllisyyspalvelut

Toimintakeskus (Ratatie 8A)

 • Ryhmä- ja työtoimintaa ei järjestetä toimintakeskuksella tiedossa olevien ennakoitujen sähkökatkojen aikana.
 • Toimintakeskuksen asiakkaille tiedotetaan tilanteesta henkilökohtaisesti soittamalla ennakkoon ja annetaan etätehtäviä.
 • Yksilöohjausta on kuitenkin saatavilla.
 • Mikäli sähkökatko tulee kesken toimintapäivän, toimintaa voidaan jatkaa turvallisuus ja työtehtävät huomioiden. Jos turvallisuutta ei voida taata, toiminta keskeytetään.

Toimintakeskuksen henkilöstön yhteystiedot

Työllisyyden kuntakokeilu Sotkamon kokeilutoimisto

 • Aikavarauksella toteutuvat asiakastapaamiset pyritään järjestämään sovitusti turvallisuus huomioiden. Mahdollisten aikavarausten peruutuksien osalta viestintä asiakkaiden suuntaan hoidetaan niin pian kuin mahdollista. Peruutetut asiakastapaamiset siirretään toiseen ajankohtaan työllisyyden kuntakokeilun asiantuntijan toimesta.
 • Sähkökatkon vaikutus asiointiin otetaan huomioon eikä sähkökatkon vuoksi peruuntuneesta tapaamisesta tule asiakkaalle seurauksia.

Työllisyyden kuntakokeilun Sotkamon yhteystiedot

Sähkökatkot

Palvelu: Varautuminen

Pyrimme tuottamaan Sotkamon kunnan palvelut mahdollisista sähkökatkoista huolimatta normaaliin tapaan. Mahdolliset sähkökatkot kuitenkin haastavat palveluiden tuottamista. Päivitämme palvelukohtaisille varautumisen verkkosivuille mahdollisten sähkökatkoksien vaikutuksista Sotkamon kunnan palveluihin.

Tällä sivulla kerrotaan sähkön- ja energiansäästömahdollisuuksista ja tiedottamisesta sähköpulan aikana.

Sähkökatkot

Varautuminen ja toimintaohjeet sähkökatkoksiin

Pyrimme tuottamaan Sotkamon kunnan palvelut mahdollisista sähkökatkoista huolimatta normaaliin tapaan. Mahdolliset sähkökatkot kuitenkin haastavat palveluiden tuottamista. Päivitämme palvelukohtaisille varautumisen verkkosivuille mahdollisten sähkökatkoksien vaikutuksista Sotkamon kunnan palveluihin.

Tällä sivulla kerrotaan sähkön- ja energiansäästömahdollisuuksista ja tiedottamisesta sähköpulan aikana.

Sähkön- ja energiansäästömahdollisuuksista kotona, kun sähköpula on mahdollinen

 • Esilämmitä autoa vain tarpeellinen määrä. Kovillakin pakkasilla auton esilämmitykseen tarvitaan enintään 2 tuntia.
 • Jos kodissa on varaava takka tai leivinuuni, lämmitä se paukkupakkasten aikaan jo etukäteen.
 • Pidä ilmalämpöpumppu käynnissä. Sammuta ilmalämpöpumppu, jos ulkolämpötila on laitteen toiminta-alueen ulkopuolella.
 • Jos on välttämätöntä tuulettaa, tee se nopeasti ja ristivedolla. Kaikista kylmimmillä ilmoilla tuuletusta kannattaa välttää kokonaan.
 • Ikkunan edessä verhot ja/tai sälekaihtimet etenkin yöllä vähentävät lämpöhukkaa yhden ikkunalasin verran.
 • Jos saunominen on välttämätöntä, sauno nopeasti ja pidä sähkökiuasta päällä vain tarpeellisen lämmityksen ja käytön ajan.
 • Vältä runsasta lämpimän veden käyttöä.
 • Koristevalot kannattaa varustaa ajastimella sammumaan vuorokauden pimeimmäksi ja valoisimmaksi ajaksi.
 • Vaihda kaikkiin valaisimiin led-lamppu.
 • Sulje tietokoneet, televisiot ja muut kodinlaitteet virtakytkimestä, jotta myös valmiustilan saa pois päältä. Älä pidä laitteita päällä silloin, kun niitä ei käytetä.

Tiedottaminen

Kantaverkkoyhtiö Fingrid vastaa koko Suomen sähköjärjestelmän tasapainosta. Paikallinen jakeluverkkoyhtiö Kajave toimii Fingridin ohjeiden mukaan. Kajave voi joutua rajoittamaan sähkön jakelua hallitusti omilla toiminta-alueillaan.

Fingridillä on mahdollisen sähköpulan varalle menettely, joka kuvaa tilanteen vakavuusastetta:

0) valmiuden nosto,
1) sähköpula mahdollinen,
2) sähköpulan riski suuri,
3) sähköpula.

Lue tarkemmin Fingridin sähköpulaan liittyvästä tiedotuksesta heidän verkkosivuiltaan.

Sotkamon kunta vahvistaa alueen sähköyhtiöiden viestintää omissa kanavissaan. Tarvittaessa tiedotamme seuraavissa kanavissa:

 • verkkosivut
 • sosiaalisen median kanavat FB Sotkamon kunta ja IG Sotkamon kunta
 • tarvittaessa palvelukohtaiset viestintäkanavat
 • tarvittaessa mediatiedotteet Sotkamo-lehdelle

Lisää tietoa sähköpulan ja -katkojen vaikutuksesta kunnan palveluihin ja toimintaan alla olevilta sivuilta:

Palvelu: Varautuminen

Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät.

Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa.

Omatoiminen varautuminen

Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät.

Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa.

Jokaisessa kodissa on hyvä miettiä etukäteen esimerkiksi:

 • Millaisia vaaratilanteita omassa kodissa saattaa kohdata?
 • Miten vaaratilanteita voisi ehkäistä?
 • Miten poistua kotoa esimerkiksi tulipalossa?
 • Osaanko antaa tarvittaessa ensiapua?
 • Miten kodin saa lämmitettyä pitkän sähkökatkon aikana?

Kotivara

Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa, vettä ja lääkkeitä.

Sähkökatkon pitkittyessä kunnan sähköisen viestinnän varmuutta ei pystytä turvaamaan. Tällaisessa tilanteessa kriisiviestintää siirtyy valtakunnalliseksi radioviestinnäksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokaisesta kotitaloudesta löytyy paristokäyttöinen radio ja varaparistoja.

Jokaisesta kodista tulisi löytyä aina

 • Kynttilöitä ja tulitikkuja
 • Taskulamppu ja paristoja
 • Paristolla toimiva radio ja paristoja
 • Kannellisia vesiastioita, joilla voi noutaa vettä

Lue lisää kotivarasta.